O Conlexu / Riječ uprave

Osnivanje tvrtke CONLEX 1991. godine imalo je za cilj formiranje suvremene konzultantske tvrtke za sanaciju i revitalizaciju poslovnih procesa u funkciji stvaranja profitabilnih društava kapitala. Želja osnivača bila je da na hrvatskom prostoru nadoknadi postojeću prazninu i da formira suvremenu i dinamičnu konzultantsku tvrtku, čiji osnovni elementi prepoznatljivog identiteta trebaju postati rad na terenu, direktan prijenos znanja, formiranje brzih operativnih akcija čije aktivnosti trebaju dati početne rezultate u kratkim vremenskim razdobljima.

Draagan Drakulic

Ulaskom Hrvatske u proces pretvorbe društvenog vlasništva, CONLEX-u su njegovi komintenti postavili novi imperativni zadatak. Međutim, danas kada je početni proces inventarizacije i titularizacije vlasništva uglavnom završen, predstoji težak i mukotrpan posao nastavka privatizacije. Usuglašavanje interesa novih vlasnika i stvaranja pravila igre, formiranje normativno-pravne regulative, implementacija svjetski priznatih ekonomskih i tehnoloških postulata stvaranja profita, stvaranje kooperativnih odnosa magičnog trokuta vlasnik – managament – sindikat, a prije svega hitne intervencije na restrukturiranju poslovanja, samo su značajni zadaci u procesu formiranja visokoprofitabilnog društva kapitala. Ulazak inozemnog investicijskog kapitala u Hrvatsku, kao jednu od najljepših i najperspektivnijih zemalja svijeta, traži svladavanje zakonitosti investitora po svjetskim standardima, ali isto tako i formiranje strategije zaštite i identiteta hrvatskog kapitala
CONLEX danas ima formirane timove sa stručnjacima iz područja managementa, ekonomije i racionalizacije poslovanja uz široku mrežu kooperanata (revizorske tvrtke, porezni savjetnici, brokerske kuće, odvjetnički uredi, vještaci za procjenu imovine, i druge). Znanje se temelji na iskustvu školovanja u zapadnoj praksi stvaranja profita i dugogodišnjoj praksi restrukturiranja hrvatskih kompanija.

Svjetska recesija snažno se osjetila i na hrvatskom gospodarstvu. Ta činjenica pred CONLEX je postavila nove izazove: formiranje kriznog managementa i ubrzavanje aktivnosti na terenu, ali i svladavanje zakonitosti postupaka predstečajne nagodbe i stečajnog procesa, te suradnje sa stečajnim upraviteljima. Po zahtjevu svojih klijenata, a u funkciji procesa restrukturiranja kompanija, CONLEX je stekao licencu za posredovanje u prometu nekretnina.

Danas kada hrvatski kapital stvara vlastiti identitet na elementima tržišne ekonomije, mi smo naravno, još daleko od američke prakse, u kojoj se kao jedan od kriterija vrednovanja uspješnosti američkih managera valorizira broj kontakata sa vanjskim konzultantima. Ali, nema nikakve dileme da konzalting postaje jedna od ključnih karika u procesu razvoja hrvatskog gospodarstva. CONLEX će svoje poslovne aktivnosti i svoj daljnji razvoj usmjeravati na realizaciju ovih zadataka.

Uprava Conlex d.o.o. Dragan Drakulić, dipl. ing.

Comments are closed.

© 2013 Petra Drakulić, Conlex